Ubezpiecznie Przewoźnika OCP – co obejmuje?

Każdy kierowca zna ubezpieczenie OC, bo jest obowiązkowe. Jak się okazuje, przewoźnicy drogowi, którzy zawodowo zajmują się przewozem, mogą też wykupić dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie OCP. Co to takiego? Co obejmuje?

W największym skrócie mówiąc, ubezpieczenie OCP chroni ładunek przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, jak jego uszkodzenie, czy to z powodu pożaru, czy innego losowego wypadku. Ochrona między innymi obejmuje też kradzież. Mimo że ubezpieczenie OCP, podobnie jak AC, jest dobrowolne, to klienci coraz częściej wymagają od firm, by te wykupiły opisywaną polisę, aby mieć pewność, że wysyłane przez nich towary są w pełni zabezpieczone. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu ubezpieczenia OCP. Wiedzę na ten temat zaczerpnęliśmy z artykułu przeanalizowanemu przez ekspertów porównywarki ubezpieczeń.

Ubezpieczenie OCP – co to takiego?

Wspomnieliśmy już o tym pokrótce, lecz teraz rozwińmy myśl z poprzedniego akapitu. OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, które jest przeznaczone dla firm zajmujących się transportem drogowym. Zawiera się je na 12 miesięcy, wyróżnia się polisy dla transportu krajowego i międzynarodowego. Zakres ochrony jest zróżnicowany, dlatego przed wykupieniem polisy, powinniśmy dobrze zaznajomić się z warunkami ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Standardowy pakiet obejmuje ochronę przed różnymi uszkodzeniami i zniszczeniem, kradzieżą, pożarem ładunku. Często też polisa dotyczy opóźnień w dostawie towaru. Co najważniejsze, OCP to korzyści dla klienta i przewoźnika, bo w razie szkody, firma transportowa nie musi pokrywać jej kosztów z własnej kieszeni, klient zaś otrzymuje rekompensatę za poniesione straty.

Jeśli tylko chcemy, zakres ochrony polisy OCP można rozszerzyć, co ma szczególne znaczenie dla przewoźników zajmujących się dostarczaniem towarów chłodniczych. Jeśli na przykład zepsuje się agregat chłodniczy i ładunek przez to zostaje uszkodzony, to ubezpieczyciel pokryje straty. Może ono chronić również ładunek, jak zostanie uszkodzony, a pojazd nie miał ważnego badania technicznego. Co ciekawe, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają odszkodowanie nawet w sytuacji, kiedy kierowca doprowadził do zniszczenia towaru, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Oczywiście, taka firma może dochodzić zadośćuczynienia także od nieodpowiedzialnego kierowcy.

Ile to kosztuje?

Nie da się tego określić jednoznacznie, bo wycena jest zawsze ustalana indywidualnie. Zależnie od zakresu ochrony, możemy za polisę OCP zapłacić od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Cena ustalana jest na podstawie różnych czynników. Jednym z ważniejszych są roczne dochody firmy transportowej. Im są one wyższe, tym trzeba być przygotowanym na wyższą składkę. Brana jest pod uwagę suma gwarancyjna, czyli określenie górnej wysokości odpowiedzialności towarzystwa. Tu też działa ta sama zasada, jak w poprzednim punkcie – im wyżej, tym drożej. Poza tym liczy się też to, ile pojazdów zamierzamy ubezpieczyć, jaki jest zakres terytorialny polisy (tylko Polska, czy również inne kraje) oraz jak bardzo zamierzamy rozszerzyć ochronę.

Chociaż wykup polisy OCP jest dobrowolny, to przewoźnicy powinni ją traktować jako obowiązkowy pakiet, jaki warto wykupić. To nie tylko pewność, że w razie zdarzenia koszty zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, ale też lepszy wizerunek wśród klientów. Ci chętnie wybierają firmy, które zabezpieczają przewożone przez siebie towary.