Kiedy chcemy przejechać samochodem Słowację, Węgry i Rumunię – co należy wiedzieć o winietkach (systemie opłat drogowych)?

Należy wiedzieć, że opłaty drogowe na Słowacji (od 2016 roku działa system e-winiet) pobierane za przejazd wyznaczonymi odcinkami autostrad wynoszą: winietka na cały rok (ważna rok kalendarzowy) – 50  EUR (waluta euro), winietka na jeden miesiąc – 14 EUR, winietka na 10 dni – 10 EUR. Te same ceny obowiązują dla małych przyczep. Brak winietki karany jest mandatem w wysokości jej podwójnej wartości, odpowiedniej dla kategorii danego pojazdu; należy dodać do niego koszt jej obowiązkowego wykupienia. Wykaz cen i dróg płatnych znajduje się na specjalnej stronie internetowej.

Podróż przez Węgry

Na terenie Węgier należy wykupić e-winietkę, która obowiązuje na wszystkich autostradach i wielu ważniejszych drogach krajowych. Ceny winiet dla pojazdów do 3,5 tony (zarejestrowanych jako osobowe): ważna jeden rok – 42 980 HUF (waluta węgierska forint; czyli około 730 złotych), ważna jeden miesiąc – 4780 HUF (104 złote), ważna 10 dni – 2975 HUF (71 złotych). Należy wiedzieć, że e-winietkę sprzedaje się w postaci wydruku potwierdzenia zakupu. Potwierdzenie z numerem sprzedaży trzeba zachować w razie ewentualnej kontroli. Ceny winietek możemy sprawdzić na stronie internetowej NaDrogach.pl. Na tej samej stronie znajdziemy broszurę (po polsku) z wykazem dróg płatnych.

Droga przez Rumunię

Na obszarze Rumunii obligatoryjnie winietki dla pojazdów do 3,5 tony kosztują: winietka roczna – 28 EUR, 90-dniowa – 13 EUR, miesięczna – 7 EUR, tygodniowa – 3 EUR. Należy wiedzieć, że kierowca po podaniu danych pojazdu oraz własnych, a także określeniu długości pobytu, otrzymuje wydruk świadczący o wyniesieniu opłaty. Status samochodu w bazie jest sprawdzany za pomocą kamer umieszczonych przy drogach. Za nieposiadanie winiety grożą wysokie mandaty, więc choć policja nie zawsze o nią pyta, zdecydowanie warto trzymać się przepisów. Winietki dostępne są z reguły na przygranicznych stacjach benzynowych, a w głębi kraju na stacjach firmy Petrom.

Dodatkowa uwaga – podane ceny winietek obowiązują dla samochodów osobowych i pojazdów do 3,5 tony (w tym kempingowych). Ceny uzależnione są od kategorii pojazdu i długości pobytu na terenie danego kraju.