Co mogą przewozić kontenery lotnicze?

„Kontener powietrzny posiada szereg obowiązkowych kodów, które służą do jego identyfikacji i akceptacji przez służby celne. Podajemy więcej szczegółów na temat informacji, które musi zawierać, towarów, które może przewozić i sposobu zawierania umów ze spedytorem.

Jak interpretować kody na kontenerach lotniczych?

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), główny organ regulacyjny, ustanowił szereg kodów, które muszą zawierać wszystkie kontenery podróżujące drogą lotniczą.

1. Trzyliterowy prefiks

Pierwsze trzy litery kodu zawierają podstawowe informacje o głównych szczegółach kontenera, takich jak jego wymiary i typ.

Pierwsza litera oznacza rodzaj kontenera, np. czy jest on chłodzony czy nie. Istnieje nomenklatura, w której każda litera odnosi się do innego typu pojemnika. Kontenery lotnicze, w przeciwieństwie do morskich nie mają unikalnego kształtu, dlatego ważne jest, aby umieć je prawidłowo rozróżniać.

Międzynarodowy transport lotniczy – DHL

Druga litera określa wymiary pojemnika, zarówno szerokość jak i wysokość. Istnieje kilka standardowych kontenerów, które służą do identyfikacji różnych typów. Litera będzie służyć do identyfikacji określonego typu kontenera, w zależności od przypadku.

Trzecia litera odnosi się do kształtu pojemnika. Warto zaznaczyć, że tego typu kontenery występują w różnych kształtach, dlatego stosunkowo łatwo jest znaleźć różne konstrukcje.

2. Numer seryjny

Numer seryjny byłby odpowiednikiem numeru rejestracyjnego i jest pięciocyfrowym kodem numerycznym przeznaczonym do identyfikacji każdego pojedynczego kontenera. Należy pamiętać, że właściciele nie mogą przypisać tego samego numeru do dwóch różnych kontenerów.

Celem jest właśnie ułatwienie identyfikacji. Brak duplikatów jest niezbędny ze względów kontrolnych i bezpieczeństwa, dlatego też IATA jest odpowiedzialna za przekazywanie tych danych.

3. Kod właściciela kontenera

Kod właściciela kontenera może składać się z dwóch liter, cyfr lub kombinacji obu. Najczęściej zdarza się, że właścicielami są przewoźnicy lotniczy. Ważne jest, aby można było łatwo odróżnić, która firma zajmuje się transportem kontenera, aby przyspieszyć wysyłkę.

4. Logo firmy

Logo firmy jest umieszczone w celach informacyjnych i zazwyczaj jest przydatne do szybszej identyfikacji. Zwykle łatwo jest je zlokalizować i odróżnić, ponieważ w ten sposób specjaliści mogą przeprowadzić wstępny przegląd. W każdym razie należy wspomnieć, że uwzględnienie tego aspektu nie jest obowiązkowe.

5. Dane techniczne

Specyfikacja techniczna może wskazywać różne dane, takie jak certyfikat dla towarów niebezpiecznych i różne zatwierdzenia. Podanie tych danych jest konieczne lub dobrowolne w zależności od kraju. Warto pamiętać, że również w zależności od kraju mogą występować pewne różnice dotyczące specyfikacji.

Co mogą przewozić kontenery lotnicze?

W kontenerze lotniczym mogą znajdować się wszelkiego rodzaju towary, o ile są one dopuszczone do przewozu zgodnie z przepisami IATA. W transporcie lotniczym zwykle przewozi się produkty zdrowotne, przesyłki kurierskie, żywe zwierzęta, a w niektórych przypadkach także żywność.”